Sách 100 Trang in màu giấy đẹp 

Chỉ 120k có thể tiết kệm cho bạn 700 triệu đồng

120.000 VNĐ

CẨM NANG XÂY NHÀ

 ( Chủ nhà phải có )

SÁCH

  • Tránh phát sinh không đáng có
  • Kiểm soát được tiến độ & tiền tạm ứng
  • Các tiêu chuẩn trong xây dựng chủ nhà cần biết